Overslaan en naar de inhoud gaan

6 tips voor de omgang met angstige honden

Angst bij honden kan ernstige problemen veroorzaken. Net zoals mensen laten honden zich enorm leiden door hun emoties. Het verschil met honden daarentegen is dat wij kunnen relativeren. Wanneer honden angst ervaren, schakelen ze over naar een soort van overlevingsmodus waarbij ze met een verhoogde alertheid gaan reageren op de prikkel die hen angst oplevert. In deze blog geven we jou enkele tips over hoe je angst bij jouw hond kan aanpakken en hoe je met jouw hond moet omgaan in dergelijke situaties.  

1. Herken angstige honden

Om iets aan de angst van jouw hond te kunnen doen, moet je eerst en vooral herkennen dat jouw hond bang is. We sommen even enkele symptomen van angst op:

 • Lage lichaamshouding
 • Staart tussen achterpoten
 • Trillen
 • Verstoppen
 • Verstijven
 • Grommen en blaffen
 • Oren naar achteren
 • Wegkijken
 • Veelvuldig likken aan de lip
 • Haren die rechtstaan op de rug en in de nek
 • Overmatig hijgen
 • Binnen plassen  

2. Probeer de oorzaak van de angst bij jouw hond te achterhalen

Honden kunnen angstig zijn vanuit onzekerheid. Dat kan bijvoorbeeld doordat de hond geen stabiele basis heeft meegekregen in het verleden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hond die mishandeld is geweest en nadien maandenlang in het asiel heeft doorgebracht. Ook kan angst ontstaan in specifieke situaties, zoals bijvoorbeeld bij het in contact komen met andere honden, druk verkeer tijdens het wandelen, onbekend of teveel volk in huis, enzovoort.

Wanneer je bovenstaande symptomen bij jouw hond opmerkt, is het aan jou om uit te zoeken vanwaar deze komen. Dat is een eerste stap in de richting om het probleem aan te paken en te kunnen oplossen.  

3. Dwing jouw hond niet om zijn angst te overwinnen

Eénmaal je hebt achterhaald wat aan de basis ligt van de angst bij jouw hond, is het belangrijk om hiermee aan de slag te gaan en jouw hond te trainen. Jouw hond dwingen om zijn angst te overwinnen, zal alleen maar tot negatieve resultaten leiden. Geef hem tijd. Boots de situatie opnieuw na op een gecontroleerde manier en probeer je hond op die manier te trainen en te laten wennen aan deze situatie. 

4. Beloon het gewenste gedrag, niet de emotie

Jouw hond straffen werkt niet. Belonen daarentegen heeft veel meer invloed op het gedrag en de leerprocessen van jouw trouwe vriend. Vergeet niet dat angst geen gedrag is, maar een emotie. Angst kan wel leiden tot bepaald gedrag. Emoties kunnen niet beloond worden, gedrag wel.  Daarom is het belangrijk dat je jouw hond enkel beloont als hij het gewenste gedrag stelt. Ga jouw hond dus niet  belonen als hij bang is om hem te troosten of gerust te stellen. Dat laatste werkt niet, want dan versterk je juist zijn gedrag waarmee jouw hond reageert op de prikkels die angstige emoties bij hem oproepen. 

5. Leid jouw hond af en stimuleer het gewenste gedrag

Probeer jouw hond in situaties of momenten wanneer hij angstig is af te leiden. Door jouw hond naar het probleem te laten staren of door hem het probleem te laten ondergaan, wordt het alleen maar erger. Honden kunnen niet relativeren en schakelen in situaties van angst over op een soort overlevingsmodus. Probeer dus steeds de aandacht van jouw hond te vragen en beloon hem steeds voor de kleinste aanzet hiertoe. Beloon ook steeds jouw hond wanneer je merkt dat hij kalmeert. 

6. Zoek een evenwicht tussen troost en training bij angstige honden

Over het wel of niet troosten van angstige honden bestaan zeer uiteenlopende meningen. Sommige gedragsbegeleiders zijn ervan overtuigd dat door het troosten en betuttelen van jouw hond in dergelijke situaties het gedrag - als reactie op de emoties - versterkt wordt. Maar wat moet je nu doen: troosten of niet?

Ons antwoord op deze vraag is vrij open. Niet alle honden staan te springen om getroost te worden. Indien je merkt dat jouw hond steun zoekt, geef hem die dan en probeer hem gerust te stellen. Maar overdaad schaadt. Probeer in dergelijke situaties naast het troosten ook het gewenste gedrag te stimuleren en beloon hem hiervoor.

Onthoud: Door enkel jouw hond te troosten en te vertroetelen, los je het probleem niet op. 


Heb jij nog vragen over dit onderwerp? Contacteer dan onze dierenartsen of onze gedragsbegeleiders!

Klik hier