Overslaan en naar de inhoud gaan
De blauwalg is een groene waas op het wateroppervlak

Blauwalgen gevaarlijk voor honden, katten en andere dieren

Wat is de blauwalg 

In de zomer wordt in zowel zoet als zout water soms blauwalg gezien, ook wel blauwwier genoemd.  De naam is misleidend, omdat dit geen algen zijn, maar cyanobacteriën die een dikke blauwgroene laag op het water vormen. Dit kan in principe dit het hele jaar door, maar cyanobacteriën kunnen optimaal groeien bij een temperatuur van 20 tot 30 ° C.

Is de blauwalg schadelijk voor honden of katten?

De bacteriën die dit veroorzaken produceren giftige stoffen die vooral het zenuwstelsel of de lever aantasten.  Allerlei dieren kunnen hierdoor vergiftigd worden, zoals honden en katten maar ook vogels, vissen en vee. Drinken van dit water of erin zwemmen kan bij leververgiftiging verschijnselen geven als braken, diarree, zwakte, shock, geelzucht en in het ergste geval overlijden.

honden spelen in water waar er geen blauwalg in zit

Ook voor mensen kunnen deze gifstoffen zeer schadelijk zijn, daarom worden zwemwateren dan ook regelmatig gecontroleerd op blauwalgen. Laat je hond dus ook niet zwemmen of drinken in plekken waar mensen ook niet in mogen zwemmen. Let altijd overal goed op als je je hond ergens laat zwemmen of water laat drinken, dat het om gezond water gaat. Voor dieren bestaat nog geen antigif tegen deze stof. Als je huisdier in aanraking is gekomen met blauwalg, contacteer dan zo snel mogelijk je dierenarts. 


Bang dat jouw huisdier in contact gekomen is?

Contacteer ons over de blauwalg