Overslaan en naar de inhoud gaan
Hond besmettelijke ziekte

Besmettelijke ziekten bij de hond

Om te voorkomen dat je hond een ernstige besmettelijke ziekte oploopt kun je je huisdier laten vaccineren. In dit artikel vind je een overzicht van de meest voorkomende besmettelijke ziekten bij honden waarvoor gevaccineerd kan worden.

 

Parvovirose (kattenziekte)

De naam doet misschien anders uitschijnen, maar de kattenziekte kan ook bij honden voorkomen. Parvo, het virus dat Parvovirose veroorzaakt, is een zeer besmettelijk virus dat zich verspreidt via de ontlasting. Het komt vooral voor bij puppies en jonge honden, maar ook oudere dieren kunnen besmet raken.  De ziekte gaat gepaard met hoge koorts, braken, bloederige diarree waardoor besmette dieren een groot risico lopen op uitdroging. Bij onvoldoende weerstand is de ziekte levensbedreigend, vooral bij jongere dieren. 

Rattenziekte (Leptospirose, Ziekte van Weil)

Rattenziekte is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Leptospira interrogans (Leptospirose). De ziekte is genoemd naar Adolf Weil, een Duitse internist. De ziekte wordt ook rattenziekte genoemd omdat ze vooral wordt verspreid door de bruine rat, en dus vaak voorkomt in en bij water waarin ratten zitten.

Honden raken besmet doordat Leptospira in de leefomgeving het lichaam van de hond binnendringt via wonden of slijmvliezen. Een andere vorm van leptospirose wordt van hond op hond overgebracht via urine. De ziekte kan symptomen veroorzaken zoals verminderde eetlust, braken en koorts. Deze toestand verergert nog als de hond uitgeput raakt, geelzucht krijgt, moet hoesten, diarree of ernstige nierproblemen krijgt. Honden met klinische leptospirose hebben een intensieve medische behandeling nodig. Bij niet-gevaccineerde dieren zijn ernstige leptospirose-infecties meestal dodelijk. Rattenziekte is ook gevaarlijk voor de mens en vaak levensbedreigend

Hondenziekte (Distemper, Ziekte van Carré)

Hondenziekte is een zeer besmettelijke infectieziekte waar vroeger regelmatig honden aan stierven. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus dat ontstekingen kan geven van de neus, luchtwegen, longen, maag en darmen. Minder vaak voorkomend zijn klachten aan de hersenen, ogen en de huid. Een besmette hond krijgt  acute en ernstige symptomen, zoals hoge koorts, diarree, ontstoken ogen, longontsteking en aantasting van de hersenen. De ziekte kent in de meeste gevallen een dodelijke afloop. Gelukkig komt de ziekte dankzij consequent vaccineren in België minder vaak voor. 

Hepatitis Contagiosa Canis (HCC of leverziekte)

Virale Hepatitis bij honden is een besmettelijke leverziekte waarbij de functie van de lever ernstig wordt verstoord. Het virus wordt uitgescheiden via speeksel, uitwerpselen en ook een lange tijd via de urine. De symptomen variëren van lichte koorts tot zeer ernstige leverontsteking. Het kan worden genezen, maar je moet er dan zo snel mogelijk zijn. De ziekte kent een zeer snel verloop en is meestal dodelijk, vooral bij jonge dieren.

Kennelhoest (Infectieuze Tracheobronchitis)

Kennelhoest bij honden is een besmettelijke ontsteking van de voorste luchtwegen. De ziekte wordt meestal veroorzaakt door een combinatie van bacteriën en virussen, waaronder het para-influenzavirus en de bacterie Bordetella Bronchiseptica, die ook katten kan besmetten.

Kennelhoest is vooral een probleem in grotere groepen honden, zoals in kennels, op shows en bij trainingen. Daar zijn veel honden die vaak in stress zijn en veel blaffen waardoor de luchtwegen geïrriteerd raken en dus meer vatbaar voor besmetting. Honden raken besmet door aan elkaar te snuffelen of door de lucht. De symptomen zijn droge schraaphoest, die meestal vanzelf weer over gaat, en in ernstige gevallen longontsteking. Gevaccineerde honden kunnen nog wel kennelhoest krijgen maar in een lichte vorm. Bij de meeste hondenscholen, kennels en pensions is een vaccinatie tegen kennelhoest verplicht. 

Leishmaniose (Zandmugziekte)

Honden die leven in zuiderse landen of daar naartoe reizen, worden vaak ook gevaccineerd tegen Leishmaniose, een ziekte die veroorzaakt wordt door parasieten van de soort Leishmania. Ze komen alleen voor in warmere landen en verspreiden zich via de beten van bepaalde soorten zandvliegen. De ziekte kan voorkomen op drie manieren: in de huid, in huid en slijmvliezen en in inwendige organen (respectievelijk cutane, mucocutane en viscerale leishmaniose). Bij leishmaniose van de huid ontstaan huidzweren, bij leishmaniose van huid én slijmvliezen ontstaan zweren in de huid en de slijmvliezen, en bij leishmaniose van inwendige organen krijgt de patiënt eerst huidzweren en ontstaat later koorts, bloedarmoede, en vergroting van de lever en de milt. 

Herpesvirose

Herpesvirose is een besmettelijke infectieziekte die frequent voor problemen zorgt, vooral bij pasgeboren pups tot de leeftijd van 1 tot 3 weken is het sterftecijfer zeer hoog. De ziekte komt op latere leeftijd minder vaak voor, en ook minder vaak met dodelijke afloop.

Het herpesvirus wordt vrij gemakkelijk respiratoir overgedragen maar kan ook op venerische weg worden overgebracht. Veel besmette honden vertonen geen ziektesymptomen maar zijn voor de rest van hun leven drager van het virus dat af en toe de kop opsteekt en op die momenten opnieuw kan worden verspreid. In het algemeen wordt het hele nest aangetast zonder dat het moederdier opvallende symptomen vertoont. De pups raken besmet tijdens hun groei in de baarmoeder of tijdens de geboorte door contact met besmette nestgenoten. Geïnfecteerde pups worden anorectisch, apathisch en vertonen hypothermie, opvallende slapte en zenuwsymptomen. De pup verzwakt zienderogen en sterft meestal binnen 10 tot 14 dagen, soms al onmiddellijk na de geboorte.

Er is geen behandeling tegen herpesvirose, behalve dan symptomatische behandeling. Pups die de infectie overleven houden er vaak permanente orgaanschade aan over. De nadruk ligt dan ook eerder op preventie. Het moederdier kan ook gevaccineerd worden en geeft de aangemaakte antistoffen dan door aan de pups. Een goede hygiëne is aangewezen, zeker enkele weken voor en na de geboorte. Het herpesvirus is eerder zwak en sterft snel af in de omgeving. Het virus kan niet goed tegen desinfectantia, goed reinigen met zeep kan Herpes dus al uit de omgeving halen. 

Ziekte van Lyme (Borreliose)

Sinds kort bestaat er ook een vaccin tegen de Ziekte van Lyme, een infectieziekte die veroorzaakt wordt door bacteriën van het geslacht Borrelia. Het is een ziekte die wordt overgedragen door teken. De teek komt voor in bosrijke omgevingen, waterrijke gebieden en plekken met hoog gras zoals duinen, maar ook de eigen tuin. Teken zijn actief van het voorjaar tot diep in het najaar. In België is 10 tot 20 procent van de teken besmet met Borrelia. Elke tekenbeet draagt het risico op een besmetting met de ziekte van Lyme.

Sommige besmette honden vertonen geen ziekteverschijnselen, bij andere duurt het soms maanden voor de symptomen zichtbaar worden. Besmette dieren vertonen meestal ringvormige rode huidafwijkingen rond de tekenbeet. De infectie verspreidt zich via de bloedbaan met verlamming en/of sensibiliteitsafwijkingen tot gevolg, en in een later stadium ontsteking van gewrichten, hersenzenuwen en/of ruggenmergzenuwen en hartaandoeningen. Deze symptomen zijn vrij algemeen en gemakkelijk te verwarren met die van andere ziekten. Een bloedonderzoek kan uitsluitsel geven. De ziekte van Lyme wordt behandeld met antibiotica en er is een goede kans op volledige genezing als met de behandeling wordt gestart in een vroeg stadium. Het is aan te raden te vaccineren in gebieden waar veel teken voorkomen. 

Hondsdolheid (Rabiës)

Hondsdolheid is een virusinfectie van de hersenen die als ze eenmaal is uitgebroken, vrijwel altijd dodelijk afloopt. Het virus wordt verspreid door het speeksel van besmette dieren, meestal honden, vossen, katten, apen en vleermuizen. Met rabiës besmette dieren zijn niet altijd te herkennen, sommige dieren dragen het virus bij zich zonder er zichtbaar last van te hebben. Verdacht is het als een dier opvallende gedragswijzigingen gaat vertonen.

Hondsdolheid is ook voor de mens een zeer ernstige, levensgevaarlijke ziekte. Vaccinatie tegen hondsdolheid is in België verplicht, waardoor de ziekte hier ook sinds 2001 niet meer voorkomt. Toch komt rabiës nog voor in andere landen en mag het risico dat de ziekte hier opnieuw geïntroduceerd wordt niet onderschat worden. Lees ons artikel over hondsdolheid voor meer informatie.


Vergeet je weleens jouw hond te vaccineren, ontwormen,...? Wij nemen graag die zorg op ons!

Ontdek het WelloPet Life Plan