Overslaan en naar de inhoud gaan

7 zaken waarop je moet letten bij de keuze van een gedragsbegeleider voor je hond of kat

Ongewenst gedrag bij honden en katten komt vrij vaak voor. Denk maar aan heel wat praktijkscenario’s zoals onzindelijkheid, agressie, vernielzucht, enzovoort. Hiervoor hulp en begeleiding zoeken, wordt de dag van vandaag veel vaker gedaan ten opzichte van vroeger. En maar goed ook, want dierenzorg hoort zo zorgeloos mogelijk te zijn. Toch zijn er enkele aandachtspunten die je in het achterhoofd moet houden wanneer je op zoek bent naar een gedragsbegeleider voor je hond of kat. 

1. Ga op zoek naar expertise en professionaliteit 

Het is steeds beter om aan de slag te gaan met een professionele gedragsbegeleider die zicht heeft gespecialiseerd in een bepaald dier. Een gedragsbegeleider die beweert expertise te hebben in zowel het gedrag van katten, honden en ook nog heel wat andere huisdieren heeft niet zo’n grote overtuigende waarde. Zoek dus steeds iemand met een verdiepte kennis binnen een bepaald vak of een bepaald gebied. Met andere woorden: kies het best iemand die gespecialiseerd is in enkel honden of enkel katten.  

2. Gedragsbegeleider moet op de hoogte zijn van de nieuwste inzichten in het dier 

Naast vakkennis en expertise is het belangrijk om je vertrouwen te leggen bij iemand die zich steeds blijft bijscholen en zich inleest over alle nieuwe theoretische en praktijkinzichten rond honden of katten. Dat helpt om het gedrag van honden of katten beter te begrijpen en het probleem gestructureerder en efficiënter aan te pakken.  

3. Coach voor mens en dier 

Gedragsbegeleiders horen niet alleen te fungeren als een coach voor het dier. Fout! Ook voor heel wat baasjes moeten ze optreden als begeleider. In veel gevallen sluit ongewenst gedrag van honden en katten vaak aan bij het gedrag van hun baasjes. Gedragsbegeleider moeten baasjes helpen om hen op de hoogte te brengen over de manier waarop hun dier communiceert om zo hun taal te begrijpen en te snappen waar bepaald ongewenst gedrag vandaan komt. Op die manier kunnen baasjes hier op de correcte manier op reageren en zo het ongewenste gedrag in de hand werken.  

4. Betrokkenheid en verbondenheid met dier  

De persoon die je contacteert voor hulp moet beschikken over een hoog betrokkenheidsvermogen. Hiermee bedoelen we dat gedragsbegeleiders enige affiniteit moeten hebben met de dieren van hun klanten en in staat moeten zijn om om met hen een soort van verwantschap aan te gaan. Ze mogen het dier dus niet enkel en alleen zien als klant, maar moeten er zich betrokken mee voelen en hen behandelen hoe ze horen behandeld en benaderd te worden.  

5. Taal van dier begrijpen en dat kunnen overbrengen naar het baasje 

Een ander logisch puntje waar je mee rekening moet houden in je zoektocht naar de geschikte gedragsbegeleider, is dat deze de taal van je dier moeten begrijpen op een hoger niveau dan jij dit doet. Daarmee bedoelen we dat de gedragingen en de communicatie-uitingen van het dier niet oppervlakkig mogen worden geanalyseerd. Er moet sprake zijn van een diepgaandere analyse. Daarnaast moeten gedragsbegeleiders capabel zijn om wat het dier probeert te vertellen over te brengen naar de baasjes. Ze moeten een soort van tolkfunctie aannemen om zo de weg vrij te maken voor de baasjes om hun dier beter te gaan begrijpen en hen beter te kunnen doorgronden.  

6. Respect voor emotioneel en fysiek welzijn 

Naast het emotionele welzijn van dieren, horen gedragsbegeleiders ook aandacht en respect te hebben voor hun fysieke welzijn. In elke handelingen en acties die ze maken hoort ook de fysieke gezondheid van de dieren centraal te staan en dus niet alleen de mentale en psychologische gezondheid. Het is hierbij van enorm belang om hierover open en eerlijk te communiceren met de eigenaars.  

7. Luisterend oor: raad en daad

Het laatste aandachtspunt is eigenlijk een vrij logisch kenmerk waarover een professionele gedragsbegeleider voor honden en katten moet beschikken. Maar toch zien we in de praktijk een gebrek voor wat betreft dit laatste puntje. Gedragsbegeleiders horen namelijk steeds een luisterend oor te bieden voor baasjes van honden en katten en in te spelen op hun noden, vragen en wensen. Een gedragsconsult bij een professionele gedragsbegeleider zal daarom ook steeds beginnen met het luisteren naar wat de eigenaar ervaart. Wat is het probleem, hoe denk jij dat dat komt, wat doe je momenteel om dit probleem aan te pakken, wat wil je graag bereiken en waar wil je naartoe werken, enzovoort. Dat zijn allerlei vragen die aan bod horen te komen bij een eerste gedragsconsult. Gedragsbegeleiders horen ook te fungeren als adviesgevers, in alle omstandigheden.  

Conclusie: Ga niet zomaar met de eerste de beste gedragsbegeleider aan de slag. Het kan in het nadeel van je snuiter en jezelf spelen. Het kan je namelijk veel geld kosten met weinig resultaat als gevolg en daarbovenop kan een onjuiste aanpak zorgen voor verwarring in het hoofd van je lieveling. Probeer dit te vermijden door deze checklist steeds in je achterhoofd te houden bij je zoektocht naar de geschikte gedragsbegeleider voor je hond of kat!


Heb je nog vragen over dit onderwerp of wens je graag met een van onze gedragsbegeleiders te spreken? 

Contacteer ons hier >>