Overslaan en naar de inhoud gaan
Puppy en kat liggen op elkaar

Besmettelijke ziekten bij hond en kat

Om te voorkomen dat je hond of kat een ernstige besmettelijke ziekte oploopt kun je je huisdier laten vaccineren. In dit artikel vind je een overzicht van de meest voorkomende besmettelijke ziekten bij honden en katten waarvoor gevaccineerd kan worden.  

Besmettelijke hondenziekten

 • Parvovirose (kattenziekte)

Parvo, het virus dat Parvovirose (ook wel kattenziekte genoemd) veroorzaakt, is een zeer besmettelijk virus dat zich verspreidt via de ontlasting. De ziekte gaat gepaard met hoge koorts, braken, bloederige diarree waardoor besmette dieren een groot risico lopen op uitdroging. Bij onvoldoende weerstand is de ziekte levensbedreigend, vooral bij jongere dieren. Kattenziekte komt zowel bij honden als bij katten voor. 

 • Rattenziekte (Leptospirose, Ziekte van Weil)

Rattenziekte is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Leptospira interrogans (Leptospirose). De ziekte is genoemd naar Adolf Weil, een Duitse internist. De ziekte wordt ook rattenziekte genoemd omdat ze vooral wordt verspreid door de bruine rat, en dus vaak voorkomt in en bij water waarin ratten zitten. Een andere vorm van leptospirose wordt van hond op hond overgebracht via urine. De ziekte kan gepaard gaan met hoge koorts, nefritis, geelzucht door leverontsteking, bloedingen, rode ogen, vergroting van lever en milt, lever- en nierfunctiestoornissen. Rattenziekte is ook gevaarlijk voor de mens en vaak levensbedreigend

 • Hondenziekte (Distemper, Ziekte van Carré)

Hondenziekte is een infectieziekte waar vroeger regelmatig honden aan stierven. De ziekte heeft acute en ernstige symptomen, zoals hoge koorts, diarree, ontstoken ogen, longontsteking en aantasting van de hersenen. De ziekte kent in de meeste gevallen een dodelijke afloop.

puppy die moet gevaccineerd worden tegen ziekten

 

 • Hepatitis Contagiosa Canis (HCC of leverziekte)

Virale Hepatitis bij honden is een besmettelijke leverziekte waarbij de functie van de lever ernstig wordt verstoord. De ziekte kent een zeer snel verloop en is meestal dodelijk, vooral bij jonge dieren.

 • Kennelhoest (Infectieuze Tracheobronchitis)

Kennelhoest bij honden is een besmettelijke ontsteking van de voorste luchtwegen. De ziekte wordt meestal veroorzaakt door een combinatie van bacteriën en virussen, waaronder het para-influenzavirus en de bacterie Bordetella Bronchiseptica, die ook katten kan besmetten.

Kennelhoest is vooral een probleem in grotere groepen honden, zoals in kennels, op shows en bij trainingen. Daar zijn veel honden die vaak in stress zijn en veel blaffen waardoor de luchtwegen geïrriteerd raken en dus meer vatbaar voor besmetting. Honden raken besmet door aan elkaar te snuffelen of door de lucht. De symptomen zijn droge schraaphoest, die meestal vanzelf weer over gaat, en in ernstige gevallen longontsteking. Gevaccineerde honden kunnen nog wel kennelhoest krijgen maar in een lichte vorm. Bij de meeste hondenscholen, kennels en pensions is een vaccinatie tegen kennelhoest verplicht. 

 • Hondsdolheid (Rabiës)

Hondsdolheid is een virusinfectie van de hersenen die als ze eenmaal is uitgebroken, vrijwel altijd dodelijk afloopt. Het virus wordt verspreid door het speeksel van besmette dieren, meestal honden, vossen, katten, apen en vleermuizen. Met rabiës besmette dieren zijn niet altijd te herkennen, sommige dieren dragen het virus bij zich zonder er zichtbaar last van te hebben. Verdacht is het als een dier opvallende gedragswijzigingen gaat vertonen. Hondsdolheid is ook voor de mens een zeer ernstige, levensgevaarlijke ziekte. Verspreiding gaat via speeksel, vooral via bijtwonden. 

 • Leishmaniose (Zandmugziekte)

Honden die leven in zuiderse landen of daar naartoe reizen, worden vaak ook gevaccineerd tegen Leishmaniose, een ziekte die veroorzaakt wordt door parasieten van de soort Leishmania. Ze komen alleen voor in warmere landen en verspreiden zich via de beten van bepaalde soorten zandvliegen. De ziekte kan voorkomen op drie manieren: in de huid, in huid en slijmvliezen en in inwendige organen (respectievelijk cutane, mucocutane en viscerale leishmaniose). Bij leishmaniose van de huid ontstaan huidzweren, bij leishmaniose van huid én slijmvliezen ontstaan zweren in de huid en de slijmvliezen, en bij leishmaniose van inwendige organen krijgt de patiënt eerst huidzweren en ontstaat later koorts, bloedarmoede, en vergroting van de lever en de milt. 

 • Herpesvirose

Herpesvirose is een besmettelijke infectieziekte die frequent voor problemen zorgt, vooral bij pasgeboren pups tot de leeftijd van 1 tot 3 weken is het sterftecijfer zeer hoog. De ziekte komt op latere leeftijd minder vaak voor, en ook minder vaak met dodelijke afloop.

Het herpesvirus wordt vrij gemakkelijk respiratoir overgedragen maar kan ook op venerische weg worden overgebracht. Veel besmette honden vertonen geen ziektesymptomen maar zijn voor de rest van hun leven drager van het virus dat af en toe de kop opsteekt en op die momenten opnieuw kan worden verspreid. In het algemeen wordt het hele nest aangetast zonder dat het moederdier opvallende symptomen vertoont. De pups raken besmet tijdens hun groei in de baarmoeder of tijdens de geboorte door contact met besmette nestgenoten. Geïnfecteerde pups worden anorectisch, apathisch en vertonen hypothermie, opvallende slapte en zenuwsymptomen. De pup verzwakt zienderogen en sterft meestal binnen 10 tot 14 dagen, soms al onmiddellijk na de geboorte.

Er is geen behandeling tegen herpesvirose, behalve dan symptomatische behandeling. Pups die de infectie overleven houden er vaak permanente orgaanschade aan over. De nadruk ligt dan ook eerder op preventie. Het moederdier kan ook gevaccineerd worden en geeft de aangemaakte antistoffen dan door aan de pups. Een goede hygiëne is aangewezen, zeker enkele weken voor en na de geboorte. Het herpesvirus is eerder zwak en sterft snel af in de omgeving. Het virus kan niet goed tegen desinfectantia, goed reinigen met zeep kan Herpes dus al uit de omgeving halen. 

 • Ziekte van Lyme (Borreliose)

Sinds kort bestaat er ook een vaccin tegen de Ziekte van Lyme, een infectieziekte die veroorzaakt wordt door bacteriën van het geslacht Borrelia. Het is een ziekte die wordt overgedragen door teken. De teek komt voor in bosrijke omgevingen, waterrijke gebieden en plekken met hoog gras zoals duinen, maar ook de eigen tuin. Teken zijn actief van het voorjaar tot diep in het najaar. In België is 10 tot 20 procent van de teken besmet met Borrelia. Elke tekenbeet draagt het risico op een besmetting met de ziekte van Lyme.

Sommige besmette honden vertonen geen ziekteverschijnselen, bij andere duurt het soms maanden voor de symptomen zichtbaar worden. Besmette dieren vertonen meestal ringvormige rode huidafwijkingen rond de tekenbeet. De infectie verspreidt zich via de bloedbaan met verlamming en/of sensibiliteitsafwijkingen tot gevolg, en in een later stadium ontsteking van gewrichten, hersenzenuwen en/of ruggenmergzenuwen en hartaandoeningen. Deze symptomen zijn vrij algemeen en gemakkelijk te verwarren met die van andere ziekten. Een bloedonderzoek kan uitsluitsel geven. De ziekte van Lyme wordt behandeld met antibiotica en er is een goede kans op volledige genezing als met de behandeling wordt gestart in een vroeg stadium. Het is aan te raden te vaccineren in gebieden waar veel teken voorkomen. 

kat en hond die moeten gevaccineerd worden tegen ziekten

Besmettelijke kattenziektenkten

 • Parvovirose (kattenziekte)

Parvo, het virus dat Parvovirose (ook wel kattenziekte genoemd) veroorzaakt, is een zeer besmettelijk virus dat zich verspreid via de ontlasting. De ziekte gaat gepaard met hoge koorts, braken, bloederige diarree waardoor besmette dieren een groot risico lopen op uitdroging. Bij onvoldoende weerstand is de ziekte levensbedreigend, vooral bij jongere dieren. Kattenziekte komt zowel bij honden als bij katten voor. ziekten

 • Niesziekte

Niesziekte bij katten is een zeer besmettelijke infectie van de voorste luchtwegen (neus en keel) en vaak ook de ogen. Niesziekte wordt veroorzaakt door meerdere ziekteverwekkers (menginfectie), met vooral het calicivirus en het rhinotracheitisvirus (herpesvirus) en de bacteriën Chlamydia en Bordetella Bronchiseptica. Ze worden voornamelijk overgedragen via orale, oculaire en nasale uitscheiding.

De eerste symptomen zijn niezen en waterige, etterige afscheiding uit neus en ogen. Soms zijn de ogen daardoor volledig dichtgekleefd. In een gevorderd stadium heeft de patiënt ook koorts en longontsteking, aantasting van de slijmvliezen of pijnlijke zweren op de tong die het eten onmogelijk maken. In een enkel geval wordt het maagdarmkanaal aangetast, met diarree tot gevolg.

Vooral kittens kunnen snel uitdrogen en sterven. Niesziekte is de ergste en meest voorkomende besmettelijke ziekte bij katten. De ziekte kan snel erger worden en leiden tot sterfte. Hoewel vooral jonge katten worden getroffen, is niesziekte niet leeftijdgebonden. Er breken gemakkelijk epidemieën uit op plaatsen waar veel katten bijeen zijn. Katten (vooral kittens) die ooit besmet raakten, ontwikkelen soms een chronische vorm van niesziekte. Deze katten krijgen dan levenslang gemakkelijk infecties van de luchtwegen in perioden van verminderde weerstand. 

 • Kattenleucose (Leukemie)

Kattenleucose wordt veroorzaakt door het Feline Leukemievirus (FeLV) dat wordt overgedragen via speeksel, urine en ontlasting van besmette katten. Besmetting veroorzaakt leukemie, een ziekte waarbij de werking van witte bloedcellen wordt verstoord, met een verminderde weerstand tot gevolg (witte bloedcellen staan in voor de afweer). Daardoor ontstaan chronisch ontstekingen en infecties, waardoor katten eender waar in het lichaam tumoren kunnen krijgen. Vaak worden de interne organen lever, longen, milt en nieren) aangetast.

Vooral jonge kittens zijn gevoelig voor de ziekte, naarmate een kat ouder wordt zal ze gemakkelijker weerstand ontwikkelen tegen het virus. Leucose is ongeneeslijk en dodelijk, alleen secundaire infecties kunnen worden behandeld. Zieke dieren sterven meestal binnen de 1 tot 3 jaar. Leukemie komt wereldwijd voor maar dankzij vaccinatie is het virus in Europa erg teruggedrongen.

 

kat die van zijn baasje houdt omdat hij geen last heeft van ziekten

 • Hondsdolheid (Rabiës)

Hondsdolheid is een virusinfectie van de hersenen die als ze eenmaal is uitgebroken, vrijwel altijd dodelijk afloopt. Het virus wordt verspreid door het speeksel van besmette dieren, meestal honden, vossen, katten, apen en vleermuizen. Met rabiës besmette dieren zijn niet altijd te herkennen, sommige dieren dragen het virus bij zich zonder er zichtbaar last van te hebben. Verdacht is het als een dier opvallende gedragswijzigingen gaat vertonen. Hondsdolheid is ook voor de mens een zeer ernstige, levensgevaarlijke ziekte. Verspreiding gaat via speeksel, vooral via bijtwonden. Lees ons artikel hondsdolheid voor meer informatie.

Vergeet u weleens uw hond te vaccineren, ontwormen,...? Wij nemen graag die zorg op ons!

Ontdek het WelloPet Life Plan