Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo vzw Helping Dogs

Het verhaal van vzw Helping Dogs

Het verhaal van vzw Helping Dogs

9 jaar geleden werd beslist om, na een hele tijd Spaanse honden te hebben herplaatst, duidelijk te maken dat er in België méér dan genoeg honden hulp nodig hadden.

Vzw Helping Dogs wou het ànders aanpakken en werd pionier in herplaatsing en adoptiebegeleiding. Er werd afgestapt van het “klassieke” asiel met rennen en hokken, waar honden véél te veel stress ervaren en niet zichzelf zijn. Rechtstreeks herplaatsen van de huidige eigenaar naar het nieuwe baasje, waarbij de kandidaat-adoptanten informatie uit eerste hand krijgt, zorgt er voor dat de hond zijn gewone gedrag vertoont en niet stijf van de stress staat. Win-win situatie dus, voor zowel de hond als zijn nieuwe gezin.

Stressreductie én het welzijn van de hond werd centraal geplaatst, en blijft tot op heden nog steeds onze rode draad.

Vele jaren en vele herplaatsingen verder opteren wij nog altijd voor een kwalitatieve herplaatsing en blijven we bewust klein genoeg om onze honden van dichtbij te kunnen begeleiden naar een nieuwe thuis. De doorgedreven selectie van kandidaat-adoptanten garandeert ons een quasi-nul terugkeren van honden

Het feit dat we kunnen terugvallen op een harde kern opvanggezinnen helpt ons ook sterk om honden in noodsituaties te kunnen helpen. Want hoewel we in eerste instantie opteren om te herplaatsen van bij de eigenaar naar de nieuwe thuis, gebeurt het soms dat de hond dan toch in een gezin in opvang genomen wordt.

Over de jaren heen zijn er af en toe honden die niet meer konden herplaatst worden om diverse redenen. Deze blijven dan ook permanent bij het opvanggezin wonen tot hun laatste dag. Deze honden worden volledig door vzw Helping Dogs ondersteund, waardoor alle rekeningen voor ons zijn.


Bekijk deze mooie woorden van Staf Coppens en zijn gezin

Om de hoog oplopende kosten van deze permanente opvangers te kunnen blijven dragen, wordt 2018 het jaar van peter- en meterschapsprojecten.

M.a.w., kan u zélf geen hond in huis halen, maar wil u er toch eentje permanent helpen, dan kan u uzelf, uw gezin of uw bedrijf opgeven als peter/meter van één van de honden die permanent bij ons zitten. Vaak seniors met speciale behoeften en hoog oplopende kosten voor medicatie, speciale voeding, orthopedische kussens, ...

Dank zij die steun kunnen we deze lieverds de nodige zorgen blijven geven! En zoals het een goed mete-/petekind betaamt, houden zij u uiteraard op de hoogte van het reilen en zeilen binnen hun gezinnetje!

Geschreven door de vrijwilligers  van vzw Helping Dogs.

WelloPet steunt het goede doel vzw Helping Dogs
Voor iedere WelloPet klant die in jan. of feb. 2018 een nieuw peter- of meterschap aannam, gaf WelloPet er een extra en gelijkaardig peter- en meterschap bovenop!

 

vrijwilligers Helping Dogs.jpg

Vrijwilligers van vzw Helping Dogs 2014

Peter of Meter worden

Lees ook deze testimonials van adoptanten en meer over het Peterschap & Meterschap voor vzw Helping Dogs.

WelloPet wil vzw's helpen die zich inzetten voor een goed doel rond hond of kat. Meld jouw vzw aan op hello@wellopet.be en misschien is er wel iets te bedenken...