Overslaan en naar de inhoud gaan
Wandelaar is aan het wandelen in het park met al zijn honden

Wetgeving in verband met uitlaatdiensten

Hoe zit het met de uitlaatdiensten?

De situatie rond uitlaatdiensten blijft moeilijk. De bezitter is aansprakelijk, maar betaalt een uitlaatdienst voor professionele omgang met de hond. Daar mag ook iets van worden verwacht. Het zal zeer sterk van de omstandigheden afhangen hoe dit uitpakt. Meestal halen dergelijke zaken de rechter echter niet, omdat de verzekering besluit om de schade maar gewoon te vergoeden.

Wel nemen veel verzekeraars als regel aan dat degene die de hond laat loslopen ook voor eventuele schade opdraait. Dat zou dan de bezitter zijn, die op zijn beurt weer de schade zou kunnen verhalen op de uitlaatdienst, als hij van mening is dat deze onprofessioneel heeft gehandeld. Het aansprakelijk stellen van een beroepsbeoefenaar op grond van onjuist handelen, is echter een heel ander soort aansprakelijkheid dan de aansprakelijkheid die de bezitter van een dier heeft.

Meer informatie kunt u vinden op de webpagina aansprakelijkheid van het LICG.


Heeft u nog vragen? 

Contacteer ons voor een lijst van uitlaatdiensten rond Merelbeke